Pro memoriam

DOCENTAS JUOZAS KIUDELIS

1942.02.26 – 2010.04.05

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.

Brangiausi žmonės eina ir palieka,

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa

Ir atminty ilgam išlieka

Brangiausi žmonės visada išeina per anksti…
Juozas Kiudelis gimė 1942 m vasario 26 dieną Šilalės rajone, Mikų kaime. Mokėsi Judrėnų septynmetėje mokykloje ir Švėkšnos vidurinėje mokykloje. 1959-1961 metais dirbo slaugytoju Švėkšnos psichoneurologinėje ligoninėje. 1961 metais įstojo į Kauno medicinos instituto, gydomąjį fakultetą (biofizikos specialybę), kurį sėkmingai baigė 1967 m. Tais pačiais metais įstojo į aspirantūrą KMI rentgenologijos ir radiologijos katedroje. Nuo to laiko savo gyvenimą susiejo su radionuklidine diagnostika. Juozas Kiudelis apjungė savo moksliniame darbe dvi labiausiai mėgstamas sritis – kardiologiją ir radionuklidinę diagnostiką. Kandidatinė disertacija “Širdies vainikinės kraujotakos tyrimas radionuklidiniais metodais” buvo sėkmingai apginta 1971 m. Nuo 1971 m. Juozas Kiudelis dirbo Kardiologijos institute jaunesniuoju, vėliau vyresniuoju moksliniu bendradarbiu visas savo kūrybines jėgas atiduodamas radionuklidinei diagnostikai. 1989 metais šis puikus mokslininkas prisijungia prie reorganizuotos KMI Radiologijos ir onkologijos katedros pedagoginio personalo. Juozo Kiudelio skaitomas paskaitas ir vedamus praktinius užsiėmimus prisimena daugelio kartų medicinos ir stomatologijos fakultetų studentai. Visų studentų gerbiamas ir mėgiamas už begalinę toleranciją ir pagarbą žmogui, jis net ir sunkiai įkandamą fiziką mokėdavo pateikti suprantamai ir su humoru. Jo paskaitos visada buvo aiškios, konkrečios, kartu ir labai įdomios. 1991 metais Juozui Kiudeliui suteiktas pedagoginis docento vardas. Daug dėmesio docentas skyrė radiologijos rezidentų ir doktorantų rengimui, vadovavo studentų moksliniams darbams. Daug jaunų radiologų prisimins jį kaip begaliniai geranorišką mokytoją, negailėjusį savo jėgų ir laiko. Ne vienam jaunam mokslininkui docentas padėjo žengti pirmuosius žingsnius mokslo keliu, tiek ruošiant pirmuosius mokslinius pranešimus, tiek rašant straipsnius ar mokslinius darbus. Šis žmogus turėjo Dievo dovaną ir kiekvienas prie jo prisilietęs pajusdavo šilumą ir meilę.
1998 m. doc. Juozas Kiudelis tapo naujai įkurto Branduolinės medicinos skyriaus vadovu ir šiam skyriui vadovavo iki 2004 m. Jo sukurti ir tobulinti branduolinės medicinos diagnostikos ir gydymo būdai iki šiol yra sėkmingai naudojami gydymo įstaigose. Jo atsidavimas mylimam darbui ir asmeninis žavesys suteikdavo jėgų ir noro pasitempti visiems dirbantiems kartu.  
Docentas Juozas Kiudelis vienas bei kartu su bendraautoriais užsienio ir respublikinėje spaudoje paskelbė virš 140 publikacijų, skaitė pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose. Docentas J. Kiudelis buvo vienas sudarytojų ir pagrindinių bendraautorių ruošiant pirmąjį Lietuvoje vadovėlį radiologijos tematika  “Radiologijos pagrindai” (2005 m.). Šis vadovėlis buvo apdovanotas 2008 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premija, skirta aukštojo mokslo vadovėlių rengėjams.
Docentas Juozas Kiudelis daug dėmesio skyrė Branduolinės medicinos vystimui ir propagavimui. J.Kiudelis buvo vienas iš aktyviausių Lietuvos branduolinės medicinos draugijos steigėjų ir šios draugijos viceprezidentas. Taip pat buvo Lietuvos Radiologų asociacijos valdybos nariu, Kauno krašto radiologų draugijos ir LRA garbės nariu, Europos radiologų asociacijos ir Lietuvos gydytojų sąjungos nariu.
Docentas Juozas Kiudelis buvo Žmogumi iš didžiosios raidės ne tik savo darbovietėje – KMU Radiologijos klinikoje, bet ir šeimoje. Jo pėdomis seka du sūnūs – puikūs mokslininkai ir KMUK gydytojai specialistai: profesorius Gediminas Kiudelis ir docentas Mindaugas Kiudelis. Ši šeima nebūtų pilnavertė be docento Juozo Kiudelio žmonos Živilės – ilgametės KMU Histologijos ir embriologijos katedros docentės, KMU Mokslo centro vadovės, nuostabios bendrakeleivės, patarėjos ir pagrindinės globėjos sunkią minutę. Ši puiki medikų šeima turėtų būti tarpusavio bendravimo, supratimo ir santykių tarp šeimos narių puoselėjimo bei išsaugojimo pavyzdys.
Docentas Juozas Kiudelis buvo ypatingas žmogus. Kiekvienas turėjęs galimybę bent akimirką paėjėti gyvenimo keliu šalia jo visada prisimins jo nepaprastą šilumą, inteligenciją, toleranciją, puikią nuotaiką. Labai Jo pasigesime.