radiologija.lt / Radiologija / Radiacinės saugos centras / Radiacinės saugos reikalavimų pažeidimai Printable version

Radiacinės saugos reikalavimų pažeidimai

Radiacinės saugos reikalavimų pažeidimai

Kompiuterinė tomografija – tai tyrimas, kurio metu, panaudojus rentgeno spindulius, gaunami itin detalūs vidinių organizmo struktūrų vaizdai. Šis tyrimas yra tikslesnis ir suteikia žymiai daugiau informacijos negu paprasta rentgenografija, taigi ir pati įranga yra sudėtingesnė, reikalaujanti nuolatinės kvalifikuotų specialistų atliekamos techninės priežiūros vykdymo.  
Radiacinės saugos centras gavo informacijos, kad UAB „MCT“ Klaipėdos padalinyje buvo pakeistas kompiuterinio tomografo vamzdis. Montavimo darbus atliko Latvijoje registruota įmonė SIA ARBOR Medical Korporacija, neturinti licencijos montuoti, remontuoti, prižiūrėti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 
Atlikus inspekcinį patikrinimą UAB „MCT“ Klaipėdos padalinyje informacija pasitvirtino. Be to, konstatuota, kad darbas su kompiuteriniu tomografu atnaujintas neatlikus priėmimo bandymų, t.y. neįsitikinus ar aparatas veikia sklandžiai ir juo galima teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kaip tai numatyta teisės aktuose.
Reaguodami į susiklosčiusią situaciją, Radiacinės saugos centro specialistai laikinai sustabdė UAB „MCT“ veiklą su kompiuteriniu tomografu bei surašė Administracinio teisės pažeidimo protokolą. Veikla galės būti atnaujinta, tik tada, kai darbo su kompiuteriniu tomografu sąlygos atitiks teisės aktuose keliamus reikalavimus.
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin. 1999, Nr. 11-239) 8 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad be Radiacinės saugos centro išduotos licencijos  gaminti, naudoti, prekiauti, saugoti, montuoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, transportuoti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas draudžiama, todėl dėl neteisėto paslaugų suteikimo Lietuvos Respublikoje informuota Latvijos reguliuojanti institucija.
Per pirmą šių metų pusmetį veikla su rentgeno įranga dėl neatliktų kokybės kontrolės bandymų ar visai neturint licencijos veiklai, buvo laikinai sustabdyta dar 3 įmonėse: VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninės Skuodo filiale, UAB Evadenta (Klaipėda) ir UAB G. Raščiaus odontologijos kabinete (Panevėžys).
Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms primename, kad gavus Radiacinės saugos centro išduotas licencijas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, licencijos turėtojas yra atsakingas už savo įrangą ir pacientus, todėl PRIVALO užtikrinti, kad prietaisai būtų techniškai tvarkingi, turi atlikti darbo vietų dozimetrinius ir kokybės kontrolės matavimus, laiku teikti informaciją Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, užtikrinti ir optimizuoti pacientų radiacinę saugą. Dėl įrangos techninės priežiūros atlikimo asmens sveikatos priežiūros įstaiga PRIVALO sudaryti sutartį su įmone, turinčią Radiacinės saugos centro išduotą veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją.
Radiacinės saugos centro informacija

Komentarai